Новини

Среща с министър Вътев относно Държавната помощ за хуманното отношение към птиците

23.07.2023

На 21.07.2023 г. заедно с представителите на сектор Свиневъдство, бяхме поканени от министър Кирил Вътев, за да представим нашите искания, във връзка с Държавната помощ "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

Представихме следните искания:

  • Незабавна нотификация на помощта за нов 7 годишен период;
  • Запазване на мерките, както се прилагат и към момента;
  • Увеличение на бюджета с индекса на инфлацията, който към днешна дата е 39,7 %;
  • Разписване на условие за ежегодно индексиране на бюджета, съгласно индекса на инфлацията за съответната година;
  • Изготвяне на национална позиция,която да бъде защитена в Европейската комисия, във връзка с предстоящите законодателни изисквания, касаещи хуманното отношение към птиците, в т.ч и забрана за отглеждане в клетки;
  • Включване на сектора в обхвата за подпомагане, за преодоляване на кризите в резултат на войната в Украйна;
  • Стартиране на работата по изготвяне на Националната стратегия за ваксинация на птиците срещу заболяването ВПИП;

Надяваме се новото ръководство на Министерство на земеделието да предприеме действия за наваксване в изоставането и работа по поставените от двата сектора въпроси.

Една добра новина!

11.07.2023

Европейският парламент гласува с голямо мнозинство срещу предложените изменения в Директивата за индустриалните емисии и запазване на досегашните прагове за сектор Птицевъдство

На проведеното заседание на 11. 07.20223 г.  Европейският парламент гласува с голямо мнозинство (367 гласа „за„— 245 гласа „против“) против разширяването на приложното поле на Директивата за индустриалните емисии, обхващащо животновъдните стопанства.

Съюзът на птицевъдите в България от месеци води активна комуникация с българските евродепутати с молба за защита на интересите на птицевъдите в страната. В случай, че бяха приети предложените изменения, това щеше да доведе до непоносими административни и икономически разходи, риск от ликвидация или прекомерна концентрация, както и от пренасочване на производството към държави извън ЕС.

Въпреки че Съветът не успя да отчете това в общия си подход, на проведеното на 11.07 заседание, членовете на ЕП изпратиха ясно послание за подкрепа на животновъдния сектор. Евродепутатите гласуваха за запазване на обхвата за отглеждане на домашни птици с прагове, които съществуват и към момента от 40 000.

Разчитаме на Съвета да приеме позицията на Европейския парламент относно обхвата на приложение за птицевъдния сектор по време на тристранните преговори.

Излезе от печат Брой №3 за 2023 г. на списание "Птицевъдство"

18.07.2023

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Скъпи Читатели,

Третият брой на списание „Птицевъдство" вече е пред вас!

Той носи духа на актуалните предизвикателства пред бизнеса. Сред най-големите пречки пред развитието на бизнеса в България е липсата на квалифицирана работна ръка.


Тенденцията към увеличаване недостига на квалифицирани служители все повече създава проблеми на бизнеса в нашата страна. Голяма част от икономическите сектори изпитват необходимост от кадри, разполагащи с необходимата квалификация за работа. Този недостиг започва да се изостря все по-усезаемо и тенденцията за липса на квалифицирана работна ръка става едно от основните предизвикателства пред бизнеса.

В бизнеса с храни и селскостопански стоки кадри също липсват. Не всеки отрасъл позволява замяната на служител с технологично решение или подходяща механизация. И това прави ежедневния процес на работа труден за изпълнение. Именно затова потърсихме мнението на Българската стопанска камара по тази тема. Интервюто с председателя на Управителния съвет на БСК ще откриете на страниците на третия брой на списание „Птицевъдство".


Ще откриете и последната актуална пазарна информация за цени, пазари, сделки, ветеринарна грижа, последни тенденции във ваксините и грижата за птиците, както и интересни анализи за сделките със зърно, фуражи и птичи продукти.


Благодарим за доверието!


Александра Гинева

Главен редакторSmart Poultry World 2 Smart Poultry World 3 Smart Poultry World