Списание "Птицевъдство"  Брой 1/2023 г.

в броя

Съдържание на бр. 1/2023 списание „Птицевъдство":

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
Александра Гинева - снимка и представяне на новия главен редактор, както и кратко представяне на темата на броя ‚ ОСП в новия програмен период - възможности и предизвикателства 
НОВИНИ
- Регионални срещи "перспективи и предизвикателства пред птицевъдството в България" - Международно изложение Зоотехника, Солун, Гърция - Агра
ТЕМА НА БРОЯ
- Интервюта на броя:   1. Явор Гечев за ОСП и възможностите за инвестиции в земеделския сектори и хранителната промишленост 2. Светлана Боянова - практически съвети към земеделските производители и предприемачите в сектор "Птицевъдство"   - Възможности за финансиране по линия на Националният план за възстановяване и устойчивост и по линия на интервенциите заложени в новият Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.- Георги Грънчаров 
ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ  
Перспективи пред птицевъдството за 2023 г.- нарушени доставки, на фона на нарастващи разходи и опасенията за птичи грип- Доклад на Рабобанк
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
- Актуална информация, за епизоотичната обстановка във връзка със заболяванията по птиците за периода 01.01-15.02.2023 г.- д-р Петя Петкова - Ваксинацията на птиците срещу заболяването вископатогенна инфлуенца по птиците все по- близо -д-р Петя Петкова, двм 
ХРАНЕНЕ
- Ензимите - нашият помощник за оптимизиране на цената и качеството на фуража- Lode Nollet, PhD, MSc. Global Product Manager Enzymes, Huvepharma NV, Belgium.  - Модулиращата роля на витамин Е и някои микроелементи върху оксидативния стрес при домашните птици - Димитър Белоречков
ТЕХНОЛОГИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОСРЕБЪРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ В ПТИЦЕВЪДСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ЕКОЛОГИЯ
- Методи и начини за депониране и обезвреждане на птичата тор- д-р Иван Генчев, Българска агенция по безопасност на храните   - Предложение на Европейския парламент за промяна на Директива 2010/75/ЕС, относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - д-р Петя Петкова 
Поздравителен адрес по случай 90-та годишнина на проф. Борис Стоименов
РЕЦЕПТИ


БСК Министерство на земеделието Агенция БАБХ