Съюз на птицевъдете в България

Новини

Излезе от печат Бр. 5/2019 г. на списание "Птицевъдство"

29.11.2019

Съдържание на бр. 5/2019


ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ

  • Мадлен Василева - Етикетирането като пазарно-ориентирана мярка за подобряване благосъстоянието на животните
  • Мадлен Василева - Кокошките носачки събраха науката и практиката в търсене на иновации за благосъстоянието на животните


ХРАНЕНЕ

  • Mikkel Klausen, Drs. N.E. Ward - Пептидогликани и влиянието им върху стомашно-чревната функция при бройлери


ИНФОРМАЦИЯ

  1. Нов монитор за ембриони, който ще се появи на пазара
  2. Хранителните нужди на бавнорастящите пилета
  3. Кaк eдин yкpaинcки oлигapx нaдxитpи Бpюкceл
  4. Защо проектът за споразумение между ЕС и държавите от Меркосур поражда опасения за европейските птицевъди и хуманното отношение към животните
  5. Холандски фермери се учат да живеят без изрязване на човките
  6. Направена е първа молекулярна характеристика на аMPV
  7. Използване на фитаза при бели пекински патици 8. Секвениране на генома на птичия червен акар


Промени в Наредба №1/2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

15.10.2019

Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

В публикуваният за обществено обсъждане проект се предвиждат особени правила при извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации в свинекомплекси, птицеферми и люпилни за птици. Предлага се тези обекти да имат специално разработени програми, чието съдържание да отговаря на определени изисквания. С оглед засилване на контрола при извършване на дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в посочените ферми се предвижда програмите да бъдат одобрени от Българската агенция по безопасност на храните,  като компетентен орган.

Отговорна структура: дирекция „Животновъдство"
Електронен адрес: yilieva@mzh.government.bg
 
Дата на откриване:  15.10.2019 г.
Целева група:  Всички заинтересовани
Сфера на действие:  Земеделие и селски райони
Срок за становища:  14.11.2019 г.

ПОКАНА и ПРОГРАМА за 41-ва международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2019

14.09.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Най-учтиво ви каним да участвате в 41-та международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2019" по най-важните проблеми на българското птицевъдство и птицепреработвателна промишленост, която ще се проведе от 16 до 18 октомври 2019 г. в хотел "ИМПЕРИАЛ" в град Пловдив.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници по птицевъдство, да осъществите разнообразни бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.

За повече подробности не се колебайте да се свържете с нас на адреса на Съюза:
1303 София, бул. Христо Ботев 80,
телефони за контакт: GSM 0888 524 393 и 02/931 09 58,
e-mail: galusmb.bia@gmail.com

За да се запознаете с  Програмата на събитието, моля отворете прикачения файл.Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието, храните и горите