Съюз на птицевъдете в България

Новини

БАБХ стартира масови проверки в птицефермите в страната заради риска от болестта Инфлуенца

30.09.2019

Източник: БАБХ

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва масови проверки във всички животновъдни обекти с промишлен характер за водоплаващи и кокошеви птици в страната. Предстоящият зимен сезон е рисков за птиците по отношение на болестта Инфлуенца. Именно поради тази причина инспекторите ще следят за спазване на изискванията за биосигурност и изпълнението на самоконтрола във фермите по отношение Инфлуенца по птиците и Салмонелоза. Обектите трябва да изпълняват въведените мерки за биосигурност, съгласно законодателството и приложението им на практика.

Честотата на взимане на пробите и техният брой трябва да се прилага в съответствие с Националната профилактична програма за контрол и допълнителните инструкции, утвърдени от БАБХ за гарантиране здравния статус на сектора.

При установяване на пропуски в прилагането им на собствениците ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение. Проверките ще продължат до 18 октомври 2019 г. включително.

В началото на месец септември на среща с птицевъдния бранш в БАБХ бяха обсъдени мерките за биосигурност, които трябва да се спазват от самите фермери. Агенцията по храните извършва проверки за прилагането им, а именно вземане на проби за проверка ефективността на дезинфекцията, документална проверка и инспекция на място в обекта на изготвения план за биосигурност.

Излезе от печат Бр. 4/2019 г. на списание "Птицевъдство"

20.09.2019

Съдържание на бр. 4/2019


СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018"
 • Евгени Петков - Възможности за използването на черната муха (Hermetia Illucens) като фуражен компонент и за оползотворяване на торовата постеля в птицевъдството.


ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

 • Мадлен Василева - Какво да правим с братята на кокошките носачки?


БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ

 • Димитър Белоречков - Отговори на въпроси за качеството на яйцата


ИНФОРМАЦИЯ

 • Генно проучване за изследване как грипа прескача към нови видове
 • Цените на птичето месо в световен мащаб нарастват
 • Нараства турското производство на птиче месо, съобщиха делегатите на конференцията
 • Ваксината помага за овладяване на респираторната болест по птиците
 • ЕК да предприеме действия по отношение на благосъстоянието на бройлерите
 • Изследват се ролята на гените в кълването на пера
 • Проучване: Редактирането на гена може да контролира птичия грип
 • Анализ на звуците на бройлери. Необходимо е надежден метод с цел повишаване на здравето и благосъстоянието
 • Канада финасира изследвания за консумацията на фураж при патици за „ Foie Gras"

 

Излезе от печат Бр. 3/2019 г. на списание "Птицевъдство"

02.07.2019

Съдържание на бр. 3/2019

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018“
 • Донев ЕООД, гр. Шумен - Ефективност при прилагането на DOSTO® ОРЕГАНО в птицевъдството


ХРАНЕНЕ

 • Криста ООД – Ние имаме ангажимент към българската фуражна индустрия
 • Brecht Bruneel, Orffa Additives B.V. - Вземане под внимание на праха: селенови съединения


ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ

 • Мадлен Василева – Нова инициатива в Европа за подобряване благосъстоянието на бройлерите и стриктно прилагане на законодателството


ИНФОРМАЦИЯ

 • Минимална употреба на антибиотици при производството на родителски стада.
 • Революция в производството на месо.
 • Разликата в разходите между системите за стокови носачки без клетки.
 • Клетъчното и свободното отглеждане се допълват взаимно Тръмп смекчава американските биологични стандарти
 • Стресираните птици по-често произвеждат женски пилета
 • Инсекти като средство срещу болестта Тифус при птиците.
 • Биосигурност на превозните средства при производството на птици
 • Годишна прогноза за болестите по бройлерите.


Министерство на земеделието, храните и горите Агенция БАБХ БСК