Съюз на птицевъдете в България

Новини

ЖЕЛАЕМ ВИ ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2021 ГОДИНА!

17.12.2020

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВЛЯВА НАЙ-СЪРДЕЧНО ВСИЧКИ ПТИЦЕВЪДИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
С НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

И ИМ ПОЖЕЛАВА ЗДРАВЕ И УСПЕХИ В ЖИВОТА И ПТИЦЕВЪДНИЯ БИЗНЕС!За обществено обсъждане - Проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

16.11.2020

В порталния сайт на МС за обществени консултации е публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Законопроектът цели постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията от доклада за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

Срокът за становища е до 16.12.2020 г.

 

Излезе от печат Бр. 5/2020 г. на списание "Птицевъдство"

15.10.2020

Съдържание на бр. 5/2020 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • Общо отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България
  • Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Съюза на птицевъдите в България за 2019 година
  • Писмо от МЗХГ за Прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1746 по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи


ХРАНЕНЕ

  • Диего парра, д-р Димчо Джувинов - Влияние на съхранението на зърнените фуражи от нова реколта върху хранителната им стойност
  • Криста ЕООД - Обогатяване на яйца - възможности и ползи


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

  • Биовет АД - Monimax® - Ефективен контрол на кокцидиозата и по-добра продуктивност
  • Д-р Мадлен Масилева - Роля на бактериофагите в птицевъдния сектор


БСК Агенция БАБХ Министерство на земеделието, храните и горите