Новини

Поздравителен адрес от Българска стопанска камара

17.10.2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЪЛЪБОВ,

Позволете ми от името на Управителния съвет на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес и лично от свое име да поздравя Вас и всички Ваши членове и участници в Четиридесет и втората международна конференция с търговско изложение „Птицевъдство 2022".

С Вашия професионализъм и всеотдайност, СПБ изгради облика си на авторитетна и уважавана организация. Не са много активните браншови организации, които в продължение на години и в условията на непредвидима нормативна и социално-икономическа среда отстояват интересите на сектора и допринасят за конкурентоспособността на българската икономика. Радвам се, че Вие сте от добрите примери и част от семейството на БСК.

Използвам възможността да Ви благодаря за волята, с която отстоявате интересите на Вашите членове, за готовността да бъдете значим фактор в икономическия живот и модернизирането на сектор птицевъдство вече над три десетилетия и за усилията, които полагате за развитието на по-добра и конкурентоспособна бизнес среда не само на национално, но и на европейско равнище. 

За поредна година Съюзът на птицевъдите в България събира на едно място доказани експерти от индустрията, водещи представители на научните среди, държавните институции и бизнеса, за да очертаят заедно насоките в развитието на този важен за икономиката ни сектор.

Българската стопанска камара високо цени сътрудничеството със Съюза на птицевъдите в България и Ви уверявам, че в наше лице можете да разчитате на подкрепа и съдействие. Вярвам, че това сътрудничество ще се развива и в бъдеще.

Използвам повода да пожелая на организаторите и всички участници в конференцията ползотворна работа, здраве, успехи, лична и професионална удовлетвореност.  

На добър час!

12 октомври 2022 г.


С уважение,
ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

Съюзът на птицевъдите в България успя да събере бранша от Балканите на едно място!

16.10.2022

Съюзът на птицевъдите в България успя да събере бранша от Балканите на едно място по време на най-мащабното бизнес изложение, посветено на птицевъдния сектор: 42-РАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ и БИЗНЕС ИЗЛОЖЕНИЕ „ПТИЦЕВЪДСТВО 2022".  

Събитието се проведе от 12 до 14 октомври в х-л «Империал», град Пловдив. 
 

Събитието беше уважено от нашите гости: заместник-министърът доц. Крум Неделков, заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие г-жа Владислава Казакова, изпълнителният директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига д-р Койчо Коев, председателят на Българска стопанска камара г-н Добри Митрев, както и представители на браншови организации и експерти.  

По време на събитието успяхме да съберем на едно място представители на водещи компании в сектора, производители, изложители, научни решения и иновации.  

Събитието беше домакин на:

 • 21 фирми изложители;
 • 15 гост лектори;
 • над 300 посетители от България, Албания, Косово, Черна гора, Сърбия, Гърция, Северна Македония и Румъния.

Част от нашите участници споделиха, че нивото и енергията на събитието са изключително вълнуващи, особено като се имат предвид последните две трудни години.  

Атмосферата, която успяхме да създадем беше повече от приятна, натовареността в залата за изложението беше на много високо ниво, както интереса и ентусиазма от страна на участниците.  

По време на Конференцията, нашите 15 гост-лектори, които са международно признати учени и специалисти с впечатляваща биография, представиха проблеми пред птицевъдния отрасъл, както и техните възможни решения.  

Общо 21 изложители представиха своите най-нови технологии и решения в национален и световен мащаб.

Представиха професионални решения на всички проблеми в областта на генетиката, храненето на домашни птици, технологиите на отглеждане, здравето на птиците, лабораторната диагностика, хигиената на фермите и опаковането на яйца.  

Както чухме от много участници и изложители, 42-рата Международна конференция с бизнес изложение, надмина многократно техните очаквания.  

Екипът
 на Съюза на птицевъдите в България благодари за доверието и Ви очаква отново 2023 година!


Още снимки от събитието - FACEBOOK: Съюз на птицевъдите в България/ Bulgarian poultry union

Излезе от печат Бр. 5/2022 на списание "Птицевъдство"

10.10.2022

Съдържание и макет на бр. 5/2022  

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Програма на 42-ра межд. Конференция Представяне на лекторите на 42-ра межд. конференция.
 • Писмо до министър Я. Гечев относно: Предложение за промяна на интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.  
 • Предложение за промяна на Директива на Европейския парламент и на съвета за изменение на Директива 2010/75/ЕС.  


ХРАНЕНЕ

 • Ст. Вълев - Анализ на зърнените и маслодайните култури.
 • Евелина Иванова и колектив -Роля на екзогенните ензими за храносмилането на птиците.  


ТЕХНОЛОГИИ

 • Д. Белоречков - Оксидативният стрес при домашните птици: Обзор.
 • М. Василева - Преминаването към безклетъчно отглеждане на кокошки в ЕС - ползи и предизвикателства.  


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Петя Петкова - Актуална информация, касаеща сектор „Птицевъдство" за периода 15.08 - 15.09.2022 г.
 • Вирулентен вирусен щам на птичи грип.
 • Учени от Обедененото кралство обединяват усилията си за борба с огнещата на птичи грип.


Агенция БАБХ Министерство на земеделието БСК