Новини

Приключи първият кръг от регионалните срещи с птицевъдите от Южна България

18.01.2023

Днес, приключи първият кръг от регионални срещи с птицевъдите от Южна България "Перспективи и предизвикателства пред птицевъдството в България".

По време на срещите в Дупница, Сливен и Пловдив се обсъдиха всички проблеми и предизвикателства, с които се сблъскват бизнес операторите в сектора. Обсъдени бяха въздействията, които оказват върху сектора рекордния ръст на цените на зърното, електроенергията и природния газ, които възпрепятстват рентабилното производство.

Обсъдени бяха опустошителните въздействия от заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП). По данни на Европейския орган по безопасност на храните броят на положителните проби през епидемичен сезон 2021-2022 г. е най-големият, регистриран някога в Европа. Засегнати са над 47.7 милиона птици.

Всички присъстващи бяха запознати, от екипа на СПБ, с промените, които се предвиждат в националното и европейското законодателство, както и възможностите за подпомагане през 2023 г.

За нас ще бъде удоволствие да се срещнем с всички заинтересовани страни и в Северна България.

Графикът на срещите е, както следва:

  • 24.01 от 10:30 ч. - в хотел Асеневци, Велико Търново;
  • 24.01 от 15:00 ч. - в хотел Ростов, Плевен;
  • 25.01 от 10:30 ч. - в хотел Контеса, Шумен.

Благодарим на всички, които имат вяра в нас, това ни мотивира и вдъхновява да продължаваме да търсим работещи решения за сектора.

Надяваме се, че ще продължим рамо до рамо и Ви очакваме и през следващата седмица!


Регионални кръгли маси-дискусии „Перспективи и предизвикателства пред птицевъдството в България"

06.01.2023

СЪЮЗЪТ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ Ви кани на Кръгла маса - дискусия „Перспективи и предизвикателства пред птицевъдството в България"

Най-любезно Ви каним да присъствате на кръглата маса - дискусия, на която да бъдат обсъдени перспективите и предизвикателствата пред българското птицевъдство, предстоящите промени в нормативната уредба, касаеща сектора, както на национално, така и на европейско ниво.

Регион

Дата/ час

Място за провеждане

Югозападен

09.01.2023 г. –

10:30-12:30 ч.

Гр. Дупница, хотел Рила,

зала Струма

Южен централен

17.01.2023 г. –

10:30-12:30 ч.

Гр. Пловдив,  хотел Плаза,

зала Премиум

Югоизточен

18.01.2023 г. –

10:30-12:30 ч.

Гр. Сливен, хотел Национал

Северен централен

24.01.2023 г.- –

10:30-12:30 ч.

Гр. Велико Търново, Парк хотел Асеневци, конферетна зала

Североизточен

25.01.2023 г.- –

10:30-12:30 ч.

Гр. Шумен, хотел Контеса,
конферетна зала

Северозападен

31.01.2023 г.

Гр. Плевен

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода от 01-13.01.2023 г.

13.01.2023

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):

За докладвания период няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България.

Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:

За периода от 01-ви до 13- ти Януари 2023 г. са констатирани 64 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа: Белгия -1; 6 в Германия; Дания - 1; 4 в Унгария; Нидерландия -1; 14 в Полша и 29 във Франция. Засегнати са общо 1 789 004 броя птици. Вирусът е от тип Н5N1.

Както и през месец Декември 2022 г. най-много огнища са обявени във Франция. Продължава прилагането на засилените мерки за контрол на заболяването на територията на цялата страна.

Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 125  на територията: на Австрия, Белгия, Дания, Италия, Нидерландия, Полша, Словения, Унгария и Франция. Засегнати са общо 254 диви птици, от които 70 броя лебеди. В България през зимните месеци лебедите се наблюдават основно по Южното Черноморие, където температурите през м. Януари са сравнително високи. В нашата страна лебедите мигрират основно от скандинавските страни.


Настоящият епидемичен сезон на ВПИП продължава с голям брой огнища при домашни и диви птици, докладвани в Европа, а също и в няколко страни в Африка и Азия. По-голямата част от уведомленията за диви птици в множество държави и региони показват възможно въвеждане и разпространение на вируса чрез настоящата миграция на диви птици. Увеличеният брой на уведомленията отразява годишния сезонен модел на случаите на ВПИП. Въз основа на този известен модел, допълнително увеличение на разпространението се очаква през следващите месеци. В този контекст Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) призовава страните да засилят усилията за наблюдение, да прилагат строги мерки за биосигурност на ниво ферма, за да предотвратят въвеждане на болестта, продължаване на навременното докладване на огнища на инфлуенца по птиците както при домашни птици, така и при диви  видове.

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство“:

На 11.01.2023 г. българските ветеринарни власти докладват по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи за открита Салмонела Инафантис в птиче месо с произход Полша и за една пратка от охладени пилешки бутчета с открита Салмонела Котбус. Патогените са открити при взети проби при осъществения официален контрол. Рискът е определен като несериозен. Уведомена е полската страна. И при двете пратки, продуктите са разпространени само на българска територия.

На 03.01.2023 г. италианските ветеринарни власти докладват по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи за открита Салмонела Ентеритидис в механично преработено птиче месо с произход Полша. Пратката е разпространена в България и Италия. Патогенът е открит при взета проба за самоконтрол. Рискът е определен като сериозен. Уведомени са всички страните, в които има разпространение на заразените продукти за предприемане на допълнителни мерки.

На 11.01.2023 г. полските ветеринарни власти докладват по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи за открита Салмонела Ентеритидис в птиче месо с произход Полша. Пратката е разпространена в България, Белгия, Полша, Словакия, и Чехия. Патогенът е открит при взета проба в търговска мрежа при осъществения официален контрол. Рискът е определен като сериозен. Уведомени са всички засегнати страни, в които има разпространение на заразените продукти.

За периода 01- 13.01.23 г. има направени 16 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.


Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм  

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 Агенция БАБХ Министерство на земеделието БСК