Новини

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 21-30.10.2022 г.

31.10.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):  

На 21.10.2022 г. е потвърдено огнище на  заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България. Вирусът е установен в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, находящ се в землището на с. Криво поле, обл. Хасково. В обекта се отглеждат около 19 хил. кокошки носачки и същия е засегнат от заболяването за трети път.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Хасково Криво поле, Корен и Момино; и 10-километрова наблюдавана зона - от община Хасково селата Елена, Книжовник, Малево, Манастир, Динево, Родопи, Стамболийски, Стойково, Подкрепа; от община Харманли селата Славяново и Болярски извор; от община Стамболово селата Малък извор, Голям извор, Долно Ботево, Кралево, Гледка, Стамболово, Царева поляна и Жълти бряг.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:


За периода от 21 до 30.10. 2022 г.  са констатирани 28 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа: 2 в Белгия; 9 във Франция; 8 в Германия; 4 в Италия; 3 в Нидерландия и 1 в Норвегия. Засегнати общо 813 943 броя птици. Във Франция са засегнати основно водоплаващи птици и пуйки, а в останалите страни кокошеви.

По данни на Световната организация по здравеопазване на животните, разпространението на ВПИП е най-ниско през септември, започва да нараства през октомври и достига своя връх през февруари.

Тъй като есенната миграция ще се осъществи през следващите месеци с голям брой мигриращи, диви, водолюбиви, птици, които зимуват в Европейските страни, се очаква рискът от заразяване с вируса на ВПИП да е по-висок в сравнение с предходните години.

Постоянното наличие на ВПИП (H5) в дивите птици и в околната среда, увеличава значително риска заразяване, както и за по-нататъшно разпространение между обектите, именно за това ефективните мерки за биосигурност са единстевната възможност за предпазване на птиците от заразяване.   

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство":  

За периода 21- 30. 10. 22 г. има направени 9 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.

Едната нотификация е от България и касае открита Салмонела Ентеритидис в птиче месо с произход Полша в Пробата е взета в резултат на официален контрол на пазара от БАБХ. Взети са мерки са изтегляне на продукцията и е уведомена Европейската Комисия и държавите членки.

При 8 от нотификациите се касае за птиче месо и продукти с произход Полша. Едната нотификация е за птичи продукти от Италия.    

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм  

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 

Симултанен превод на Международната конференция Птицевъдство 2022

25.10.2022

Ако последвате линка, бихте могли да се запознаете със симултантния превод на 42-РАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ и БИЗНЕС ИЗЛОЖЕНИЕ „ПТИЦЕВЪДСТВО 2022":


https://www.youtube.com/watch?v=ZISPZ4muedw


Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 13-20.10.2022 г.

21.10.2022

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА СЕКТОР „ПТИЦЕВЪДСТВО" ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.10 ДО 20. 10. 2022 Г.  

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):  

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици в Република България.

За периода са констатирани 17 огнища при домашни птици:

Страна Брой огнища Дата на обявяване на последното огнище
Франция 9 19/10/2022
Германия 3 18/10/2022
Нидерландия 4 19/10/2022
Италия 1 19/10/2022

Таблица 1: Брой на констатираните огнища на ВПИП при домашни птици (Източник: ЕК)

Случаите на ВПИП при диви птици са 46 на територията на Испания (14), Нидерландия (10), Италия (7), Белгия (4), Франция, Германия и Обединеното кралство по 3 и 2 слауя в Норвегия.

По данни на Световната организация по здравеопазване на животните, разпространението на ВПИП е най-ниско през септември, започва да нараства през октомври и достига своя връх през февруари.

Тъй като есенната миграция ще се осъществи през следващите месеци с голям брой мигриращи, диви, водолюбиви, птици, които зимуват в Европейските страни, се очаква рискът от заразяване с вируса на ВПИП да е по-висок в сравнение с предходните години.

Постоянното наличие на ВПИП (H5) в дивите птици и в околната среда, увеличава значително риска заразяване, както и за по-нататъшно разпространение между обектите, именно за това ефективните мерки за биосигурност са единстевната възможност за предпазване на птиците от заразяване.  

Б. А
ктуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство":  

За периода 13-20. 10. 22 г. има направени 14 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.  
Няма данни
продуктите да са разпространени на територията на Р България.  

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм  

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 Министерство на земеделието БСК Агенция БАБХ