Новини

Утвърдени са Указанията за прилагане на схема за държавна помощ

27.03.2023

Нотифицирана държавна помощ

Днес, 27.03.2023 г. са утвърдени Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2023 година.

За повече информация, моля последвайте линка - https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/

Актуална информация, касаеща сектор "Птицевъдство" за периода 03-24.03.23 г.

24.03.2023

За докладвания период няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България.

През докладвания период продължава тенденцията, вируса да се разпространява основно сред дивата популация. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 593. Засегнати са общо 1194 диви птици.

Въз основа на сезонния модел на ВПИП се очаква броят на огнищата да достигне своя връх и да започне постепенно да спада.

За докладвания период Република България не е засегната страна по нотификации разпространени чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи.

За периода 03-24.03.23 г. има направени 23 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.

Цялият анализ за докладвания период е достъпен само за членове на СПБ.

УСПЕШНО СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩОТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА СПБ

22.03.2023

Съюзът на птицевъдите в България (СПБ) организира и успешно проведе Общото годишно отчетно събрание на 22. 03.2023 г. в сградата на Българска стопанска камара в гр. София.

Официални гости на събранието бяха: г-н Крум Неделков - заместник-министър на МЗм, г-жа Светла Боянова - Съветник на Министъра на земеделието, г-жа Ива Иванова - заместник - изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие, г-н Добри Митрев - Председател на УС на Българска стопанска камара, д-р Илиан Костов- зам.- изпълнителен директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига; Д-р Галя Викьова и д-р Антонио Радоев- Зам. Изпълнителни директори на БАБХ; д-р Евгени Макавеев- председател на Съюза на ветеринарните лекари в България.

Официалните лица поднесоха поздравителни адреси към членовете на СПБ. СПБ бе припознат от официалните гости като надежден и важен партньор. Бяха посочени най-сериозните проблеми в сектор птицевъдство и в българското земеделие, които тръбва да се решат с общи усилия на държавната администрация и браншовите и неправителствените организации.

Съюзът на птицевъдите в България отчете пред своите членове, постигнатите през 2022 г. стратегически цели, като начерта преспективите пред сектора за 2023 г.

Основен приоритет и през 2022 г. е отстояване на интересите на членовете на СПБ, както и търсене на решения на възникналите кризи и проблеми в сектора.

Основните цели и тенденции са свързани с търсенето, мултиплицирането и утвърждаването на положителни национални и европейски “добри практики”, които да се препоръчват за усвояване и приложение от членовете.

Бавното икономическо възстановяване след КОВИД кризата, новите предизвикателства пред сектора в резултат на войната в Украйна, постоянното поскъпване на енергийните ресурси, очакваното преструктуриране на индустрията, както и специфичните изисквания на утвърждаващата се т.нар. „зелена икономика”, оказаха своето съществено влияние върху ежедневната дейност на членовете на СПБ.

Екипът на СПБ през 2022 г., неотлъчно подкрепяше своите членове и ще продължи да го прави и през новата 2023 г.БСК Министерство на земеделието Агенция БАБХ