Съюз на птицевъдете в България

Новини

Проект на Наредба за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни

07.08.2020

Публикувана за обществено обсъждане!!!

С наредбата се определят здравните изисквания към животните, от които се добиват храни за консумация от хора, при производство, преработка и дистрибуция на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора, както и изискванията при въвеждане от трети страни на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора.

Отговорна структура: дирекция „Политики по агрохранителната верига", МЗХГ
Електронни адреси: PMonevska@mzh.government.bg; IGenchev@mzh.government.bg

Дата на откриване: 7.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.9.2020 г.

 

 

Излезе от печат Бр. 3/2020 г. на списание "Птицевъдство"

26.06.2020

Съдържание на бр. 3/2020 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Проект „Непобедимото Европейско яйце"


ХРАНЕНЕ

 • Д-р Ж. Гомес и колектив - „Стимбиотиците" - нов подход към полезната ферментация на влакнините
 • Е. Петков - Ефект от намаляване съдържанието на сурови влакнини в смеските за пасищно отглеждани бавно-растящи птици


ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ

 • Д. Белоречков - Състояние и переспективи на системите за отглеждане на кокошки носачки


ИНФОРМАЦИЯ

 1. Коронавирусът може да прекъсне производството на птицевъдна продукция
 2. Covid-19 и ASF може да раздвижат световните пазари за птицевъдството
 3. Пилетата предпочитат да ядат шрот от ларви на насекоми
 4. Оптималното влагане на аминокиселини подобрява устойчиво продуктивността на бройлерите
 5. Шрот от насекоми: Добър за пилета и яйца
 6. Най-големият съюзник при производството на яйца
 7. Къде изкуственият интелект може да помогне на птицевъдния сектор

Излезе от печат Бр. 2/2020 г. на списание "Птицевъдство"

14.05.2020

Съдържание на бр. 2/2020 г.

ХРАНЕНЕ

 • Д. Пенков, М. Петкова - Защо не трябва да се спира пробиотикът във фуражите на интензивно растящи патета
 • Д. Белоречков - Може ли да се предпазим от плесените и техните токсини
 • Christa EOOД - Ползата от витамините при намаляване на антибиотиците във фуража

ТЕХНОЛОГИИ

 • Т. Бакаливанова - промени при съхранение на яйца

ИНФОРМАЦИЯ

 • Увеличение на огнищата на птичи грип - съвети на СЗО/Европа за справяне с мъртви или болни птици
 • Потребителите инвестират в хуманно отношение към животните, но знанията са ограничени
 • Опростяване на поддръжката: изграждане на ефективна линия за преработка на месо
 • Предотвратяване на неуспех на ваксинация в птичите стада
 • Справяне със сезонният ефект при по-бавно растящите пилета
 • Как да създадете ефективен HACCP план за предприятие за обработка на яйца с черупка
 • Здраве на червата: Намаляване на употребата на антибиотици при производството на птицевъдна продукция.
1234567...24


БСК Агенция БАБХ Министерство на земеделието, храните и горите