Съюз на птицевъдете в България

Новини

ПАМЕТНА ЗАПИСКА от 09.07.2021 г. - заседание на Координационен съвет в МЗХГ

20.07.2021

На 09.07.2021 г. в зала Голям колегиум, сградата на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) от 10.00 часа се проведе заседание на Координационен съвет по Заповед РД09 - 1149/10.12.2019 г.,  изменена и допълнена със Заповед РД09 - 677/06.07.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
На заседанието присъстваше г-н Ивайло Гълъбов -  председател на Управителен съвет на Съюза на птицевъдите в България

За да се запознаете с пълното съдържание на Паметната записка, моля отворете прикачения файл.

Излезе от печат Бр. 3/2021 г. на списание "Птицевъдство"

07.07.2021

Съдържание на Бр. 3/2021 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • Общо отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България.
  • Писмо от МЗХГ относно: Предприемане на спешни действия за ефективна подкрепа на сектор „Птицевъдство".

ХРАНЕНЕ

  • Xaviere Rousseau - Aб Виста изследване: влакнините при моногастричните животни: от нежелани до полезни хранителни вещества.  
  • Аделина Петрова и др. Проект „Насекомо": Насекомите като източник на биоактивни компоненти за стимулиране на имунната система на птици, отглеждани при производствени условия.

ИКОНОМИКА

  • Евгени Петков- Определяне на производствените разходи и себестойност при производство на нов птичи месен продукт добит от мъжки пилета яйценосно направление

ИНФОРМАЦИЯ  
1. Кокошките не са податливи на коронавируса 
2. Превръщането на перата във фураж
3. Яденето на ларви на черни войнишки мухи може да стимулира естественото поведение на бройлери
4. Как да оценим ефикасността на фуражните добавки в системите без антибиотици
5. Пазарни тенденции: бавно растящи породи и въздействието върху ефективността
6. Подобряване на мениджмънта на петлите с дизайни за хранене в „ресторант".
7. Балансирана микробиота от съществено значение в производствените системи за намалена употреба на антибиотици

На 18.05.2021 г. се проведе Общо събрание на членовете на Съюза на птицевъдите в България

21.06.2021

На 18.05.2021 година, в София се проведе Общото събрание на членовете на Съюза на птицевъдите в България.

На Общото събрание членовете на СПБ промениха Устава на Съюза, избраха нов Управителен съвет и нов Контролен съвет.

Управителния съвет избра нов председател - г-н Ивайло Гълъбов и зам. председател - г-н Пламен Челебиев.

Управителния съвет избра за изпълнителен директор на Съюза д-р Пенчо Каменов, като възложи на председателя на Управителния съвет да сключи договор за изпълнение на оперативните задачи с избрания изпълнителен директор.

1234567...29


Министерство на земеделието, храните и горите Агенция БАБХ БСК