Съюз на птицевъдете в България

Новини

Излезе от печат Бр. 1/2022 г. на списание "Птицевъдство"

15.03.2022

Съдържание на бр. 1/2022 година

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Съобщения и обяви за предстоящи събития.

ХРАНЕНЕ

Надя Минчева и колектив - проект Насекомо - Влияние на участието на брашна от насекоми във фуражът за пуйки върху качеството на месото=

ИНФОРМАЦИЯ

 1. Поддържане на оперението при кокошките носачки
 2. Яйцата често се имитирани но никога равностойни
 3. Как се контаминира фуража за птици
 4. Редактирането на гени прави кокошките и пилетата устойчиви срещу птичи грип
 5. Оптимизиране инвестицията на фитаза
 6. Странични животински продукти във фуражите: глобална актуализация
 7. Ефектът на храненето върху оперението
 8. Значение на оперението при бройлерите
 9. Предимства на свързващите вещества за гранули на основата на водорасли при фуражи за бройлери
 10. Шест причини за гладуване и жълтъчни инфекции при пилетата
 11. IAWS обективно и научно хуманно отношение към животните
 12. Мониторинг на признаци за страдание при пилета
 13. Патентовано е ново течно яйце на растителна основа
 14. Черупки от яйца - от отпадъци до богатство
 15. Ще приемат ли потребителите птици с редактиран ген
 16. Инфекции на супермикроби при птиците под микроскоп
 17. Новото екологично решение за замъгляване със сух въздух елиминира нуждата от формалдехид
 18. Дизайнът на материала на „постелките"за ровене не оказва влияние върху фуражното поведение при кокошките носачки
 19. Кълването на пера при кокошките води до каскада от последствия

ОБЯВА - Общо годишно отчетно събрание на 12.04.2022 г.

28.02.2022
Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 18.02.2022 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на 12.04.2022 г. в 10,00 ч., в сградата на Българска стопанска камара, зала „Слънце", на ул. „Чаталджа" №76, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2021 г.
2. Доклад на Контролния съвет за 2021 г.
3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2022 г.
4. Разни


При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

Абонирайте се за списание “Птицевъдство” и през 2022 година!

01.11.2021

Продължава издаването на списание "Птицевъдство" и през 2022 година.

На страниците на списанието ще намерите информация за най-новите чуждестранни и наши научнотехнически постижения и челен опит в птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, данни за развитието на световната птицепромишленост, реклами на наши и чуждестранни фирми и др. Списанието публикува всички по-важни въпроси от организационната дейност на Съюза на птицевъдите в България.

Годишната абонаментна такса е 60 лв. Отделен брой - 10 лв.

Може да се абонирате само в Съюза на птицевъдите в България на адрес:
1303 София, бул. "Христо Ботев" 80, като сумата преведете по Банкова сметка:

Райфайзен Банк,
София 1303, бул. "Тодор Александров" 132 
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF

За повече информация:
Тел.: 02 931 09 58;  
GSM: 0888 524 393
Email: galusmb.bia@gmail.com

1234567...34


Министерство на земеделието, храните и горите БСК Агенция БАБХ