Новини

СТАНОВИЩЕ по Наредбата за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии

21.05.2024

Съюзът на птицевъдите в България, в свое становище до Министерство на здравеопазването, настоява за оттегляне и преработване на публикуваният за обществено обсъждане Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии.

Становището на СПБ може да прочетете в прикачения файл.

ПОКАНА и ПРОГРАМА за обучението на 11 и 12.06.2024 г. в гр. Разград

15.05.2024

ПОКАНА  и ПРОГРАМА за участие в надграждащо обучение на бизнес операторите в сектор „Птицевъдство“ на тема: „Здравеопазване на животните - превенция и биологична сигурност“,
което ще се проведе на 11 и 12.06.2024 г., в гр. Разград.


Считано от 21.04.2021 г. след влизане в сила на новото Законодателство по здравеопазване на животните, това обучение е задължително за всички бизнес оператори в съответствие с чл.11 от Регламент 2016/429.

Целта на обучението е да се осигури общо разбиране на механизмите, подходящи за справяне с възникващи болести по животните (включително зоонози) и свързаните с тях ветеринарни интервенции за ранно действие и превенция. Да се даде възможност обучаемите да се запознаят с възможностите за действие при извънредни ситуации и за биологична сигурност.

По време на обучението, нашите гост лектори от Франция и Великобритания ще споделят добри практики за дезинфекция и биологична сигурност на ниво животновъдни обекти, както и по отношение изискванията при разработване на планове за почистване и дезинфекция и за биосигурност. 

ъюзът на птицевъдите в страната е одобрен за провеждане на тези обучения, както от Министерство на земеделието и храните, така и от Българска агенция по безопасност на храните.

Темата и програмата за обучението са в съответствие със законодателството на Европейския съюз. Таксата за участие в обучението за членове на СПБ е 250 лв. без ДДС, а за нечленове на СПБ - 300 лв. без ДДС.

Обучението завършва с тестов изпит, след който успешните участници получават удостоверение за успешно завършен курс.

Актуална информация за сектор " Птицевъдство" за периода 20.04-10.05.2024 г.

10.05.2024

Високопатогенна инфлуенца по птиците:

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Република България. На 23.04.2024 г. са докладвани първите случаи на ВПИП при диви птици- 2 щъркела, открити мъртви в област Хасково. От началото на 2024 г. са докладвани 13/ огнища на ВПИП при домашни птици и 1 при диви в шест региона на страната. В Европа за периода са докладвани 3 огнища на ВПИП при домашни птици само в Унгария, от които 1 първично и две вторични. Засегнати са 48 500 броя птици, от които 2 000 патици мюлари и 46 500 пуйки. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 3 на територията: на, България, Германия и Словения.

Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window): За периода 20.04. -10.05.24 г. има направени общо 41 нотификации за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Република България не е засегната страна. При 6 от 41 нотификации се касае за наличие на патогени в птичи продукти от Полша. Няма данни за нотификации, касаещи стоки с произход Украйна. При 21 от докладванията за периода се касае за спрени от Германия, птичи продукти с произход Бразилия.

Детайлна информация е достъпна само за членове на СПБ.

1234567...82


Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World