Новини

24 организации от сектор земеделие се обявиха срещу „харченето като за последно“ на средства от ПРСР

11.04.2023

24 браншови организации от сектор земеделие и преработка се обявиха срещу „харченето като за последно" на средства от ПРСР 2014-2020 г.

ПЗ. - Настояват за увеличаване на бюджетите по подмярка 4.1 и 4.2

Голяма част от браншовите организации от сектор земеделие и преработка излизат с обща позиция към Министерство на земеделието относно подготвяната от Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. 16-та нотификация на Програмата.

След проведеното 20-то заседание на Комитета по наблюдение на 4-ти април 2023 г., стана ясно, че УО планира да разпредели хаотично последните средства по ПРСР 2014-2020 г. към държавни структури.

Според представителите на 24-те браншови организации от сектора, така предложеното от МЗм изменение на ПРСР е неоснователно, няма потенциал и достатъчно време за реализацията му. В края на програмата проектите са рискови за реализация поради сложните процедури по ЗОП, липсата на финансова обезпеченост, „пилотен характер", липсата на опит, нормативна уредба и други.

В същото време стотици проекти по подмерки 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"  и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" остават без възможност за финансиране поради липса на бюджет. Във връзка с това, браншовите организации настояват да бъде подсигурен ресурс за увеличаване на бюджетите по подмерки 4.1 и 4.2 от проведените през 2021 г. приеми за земеделски стопани и преработватели.

В приема по подмярка 4.1. от 2021 г. са подадени 1 868 проекта, от които 888 са одобрени, а за други 802 проекта на стойност близо 188 млн. лв. няма наличен бюджет за финансиране. Наличният бюджет по процедурата е недостатъчен за обезпечаване дори на проекти с 45 точки.

В приема по подмярка 4.2. от 2021 г. има подадени 523 проекта със заявен интерес за над 1.1 млрд. лева инвестиции, при осигурен ресурс от малко над 400 млн. лева.

Нефинансирането на тези проекти ще доведе до нови финансови затруднения, в допълнение към настоящите конюнктурни проблеми, които има в земеделския сектор.

Браншовите организации категорично се обявяват против пренасочването на средства от ПРСР 2014-2020 към държавни структури и отваряне на приеми през 2023 година по подмерки 5.1 и 4.3. за закупуване на лабораторно оборудване, дронове и неясни инвестиции в „Напоителни системи" ЕАД.

„В малкото оставащо време до края на ПРСР 2014-2020 МЗм следва да подходи изключително отговорно, реалистично и да приеме най-разумните и целесъобразни решения, които да предотвратяват безвъзвратното отчисление на средства от ПРСР чрез следващ декъмитмънт или в края на Програмата", заявиха браншовите организации, допълвайки, че "от това решение зависи възможността да се избегне риска от следващ „декъмитмънт" на ПРСР 2014-2020 или такъв в края на Програмата (в края на 2025 година). "

„Подчертаваме, че повече от всякога изискваме решения в подкрепа на земеделските производители и преработвателите, чиито инвестиции и устойчивост стоят в основата на живота, икономиката и развитието на селските райони", допълват те.За повече информация:

Ивайло Гълъбов
- председател на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България; моб. +359 899 87 35 55
Таня Георгиева (Дъбнишка) - изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Асоциация на земеделските производители в България; моб. +359 892 29 25 97

ЖЕЛАЕМ ВИ СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

10.04.2023

СЪЮЗЪТ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

поздравява своите членове, партньори и приятели по случай най-големия християнски празник ВЕЛИКДЕН.
Приемете нашите искрени пожелания за благословени дни, изпълнени с много радост, светлина и обич в сърцата!
Посрещнете празника с надежда и вяра в бъдещето и нека всичките Ви бизнес начинания да са успешни!

ЧЕСТИТО ВОЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

Обявено е първично огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците

31.03.2023

Със Заповед № РД 11-781 от 31.03.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ е обявено първично огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците.

Огнището е потвърдено в лично стопанство в с. Ново село, общ. Велико Търново. Засегнати са 33 птици.

На 31.03.2023 г. птиците са умъртвени и е приключило първоначалното почистване и дезинфекция на засегнатия обект.

Допълнителна информация за наложените мерки, може да бъде открита в Заповедта -  https://bfsa.egov.bg


Напомняме, че с цел предпазване на домашните птици от заболяването е необходимо да се спазват стриктно мерките за биологична сигурност.

12345678...60


Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието