Новини

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 01-11.11.2022 г.

11.11.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):  

За докладвания период няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България.

Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:
За периода от 01 до 11.11. 2022 г. са констатирани 41 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа: 1 в Дания; 10 във Франция; 7 в Германия; 9 в Унгария; 12 в Италия и 3 в Нидерландия и 2 в Норвегия. Засегнати са общо 591 687 броя птици. За докладвания период, най- много огнища са констатирани в Италия в обекти за отглеждане на пуйки. Огнищата са отрити в животновъдни обекти, които са технологично свързани. С цел контрол на заболяването италианските ветеринарни власти забраняват ново населване в обекти за пуйки за период от 15 дни, който може да бъде променен в зависимост от резултатите от епидемиологичното проучване.

За периода 01-11.11.2022 г. са докладвани 15 огнища на заболяването ВПИП при птици в плен. Едно от огнищата е обявено на 30 км. от българската граница в Република Северна Македония. На 08.11.2022 г. македонските ветеринарни власти обявиха огнище на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) в област Виница, Република Северна Македония. Засегнати са 50 броя фазани, отглеждани в плен. Възможният източник на заразата е контакт с диви птици.

Случаите на ВПИП при диви птици са 94 на територията на Белгия, Дания, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Сърбия и Испания. Засегнати са общо 136 диви птици.

Огнището в Република Сърбия е обявено от сръбските ветеринарни власти на 05.11.2022 г. в региона на Нови Сад.

Данните посочени по- горе показват ръст на заболеваемостта с повече от 50 % в сравнение с последните 10 дни от м. Октомври.

Eфективните мерки за биосигурност остават единстевната възможност за предпазване на птиците от заразяване.  

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство":  

За периода 01- 11. 11. 22 г. има направени 12 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. При 10 от направените нотификации се касае за открита Салмонела в птиче месо и птичи продукти. При 5 от нотификациите се касае за птиче месо и продукти с произход Полша.

Няма данни
продуктите да са разпространени на територията на Р България.  

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм  

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 

Внесен в Народното събрание - ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

09.11.2022

На 04.11.2022 г. група народни представители от ПГ "Продължаваме промяната" са внесли в деловодството на Народно събрание  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, сигн. № 48-254-01-55.

Съгласно мотивите на вносителите, целта е да се синхронизират националните разпоредби с влязлото в сила от 28.01.2022 г. европейско законодателство, касаещо ветеринарните лекарствени продукти.  

Законопроектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Парламента: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164473  

Моля, в случай, че имате бележки или коментари по документа, да ги изпратите на следния електронен адрес ceo.bpu@gmail.com за включване в официалното становище на Съюза на птицевъдите в България.  

Екипът на СПБ ще продължава да Ви информира за всичко актуално, касаещо сектора.

Няма пратки с открити патогени в птиче месо и птичи продукти с произход от Република България

09.11.2022

Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство"  
01.08-31.10.2022 г.  

За периода 01.08-31.10.2022 г. са направени общо 99 нотификации/ известия за открити патогени в птиче месо, яйца и яйчни продукти:

81
нотификации касаят открита Салмонела в птиче месо и птичи продукти, от които най- голям процент или 37 пратки са с произход от Полша. Една от страните, които е направила нотификация е Р България за открита Салмонела в птичи продукти, изследвани в резултата на извършения официален контрол.

За докладния период няма пратки с открити патогени в птиче месо и птичи продукти с произход от Република България.
   

При направената справка липсва информация за конкретните фирми, от които произхождат храните, поради защита на търговската информация в портала за потребителите.

Видно от представената информация в таблица 1, 38,61  % от направените нотификации , касаят открити патогени в птичи продукти с произход Полша.

Най-голям процент от направените нотификации е на база на извършените проверки при официален контрол. Тези проверки са извършени на различни етапи от производството: на ниво производител, търговец на едро, склад, търговска мрежа и др.

При две от уведомленията се касае за разпространение на птиче месо в България, едното от тях е с произход Полша, а другото от Гърция. Рискът и в двата случая е определен като „сериозен".

Според учени от Службата по земеделие и Световната здравна организация, извършили анализ на данните от контрола във веригата за производство на бройлери, все още са необходими множество интервенции за контрол на салмонелата при пилетата, отглеждани за консумация от човека.

Според експертната група при изготвяне на бъдещите стратегии за контрол на Salmonella spp. в птиче месо и птичи продукти, следва да се вземат предвид промените в климата, човешкото поведение и информираност, безопасността на храните, патогените и техните гостоприемници. Всичко това ще доведе и до подобряване на подхода „Едно здраве".    

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм  

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 

12345678...49


Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието