Новини

Важно съобщение за Субсидии 2016 година!

01.03.2016

Държавната помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години.

За 2016 г. Управителният съвет на Фонд „Земеделие“ прие финансов ресурс по тази държавна помощ в размер на 28 000 000 лв. Изплащането на средствата по помощта ще се извърши на един транш, съобщават от Министерство на земеделието и храните.

Държавната помощ се предоставя на птицевъди, които доброволно поемат прилагането на ангажиментите за хуманно отношение към птиците. Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини, използването на вода с качества като питейната и контролна фуража за деоксиниваленол.

За бройлери и патици средства ще се предоставят само за един оборот годишно. През 2016 г. е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може да се финансира от датата на първото зареждане на птици.

Заинтересованите птицевъди могат да подават документи по схемата от 14 до 31 март 2016 г. в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическо лице или едноличен търговец и седалище на юридическото лице. Срокът за сключване на договори или анекси, както и изплащането на помощта е до 10 май 2016 година.

(Соб. информация)

ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 05.04.2016 г. от 10,30 часа

05.04.2016

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 20.11.2015 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно Общо отчетно събрание на 05.04.2016 г. в 10,30 часа в конферентната зала „Света София” в хотел “Света София”, ул. Пиротска 18, София, при следния дневен ред:
1.    Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 г.
2.    Доклад на Контролния съвет за 2015 г.
3.    Приемане на проект за дейността на СПБ и за бюджета за 2016 г.
4.    Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час след обявения час при същия дневен ред и на същото място.

 

ХХХVII Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2015

10.09.2015

Уважаеми колеги,

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХVII-та Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2015 по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе от 06 до 08.10.2015 г.,  в Парк Хотел Eвропа, в град Хасково.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници от птицевъдството - богата възможност за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.

За повече подробности, вижте прикачения файл Съобщение или се свържете с нас:
Адрес:
1303 София, бул. Христо Ботев 80
тел.:
GSM0888 524393 и 02/931 09 58
e-mail:
galusmb.bia@gmail.comSmart Poultry World 3 Smart Poultry World 2 Smart Poultry World