Съюз на птицевъдете в България

Новини

ХХХVII Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2015

10.09.2015

Уважаеми колеги,

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХVII-та Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2015 по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе от 06 до 08.10.2015 г.,  в Парк Хотел Eвропа, в град Хасково.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници от птицевъдството - богата възможност за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.

За повече подробности, вижте прикачения файл Съобщение или се свържете с нас:
Адрес:
1303 София, бул. Христо Ботев 80
тел.:
GSM0888 524393 и 02/931 09 58
e-mail:
galusmb.bia@gmail.com

ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 21.04.2015 г., от 10,30 ч.

21.03.2015

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 16.12.2014 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 21.04.2015 г. в 10,30 ч. в конферентна зала „Света София“ в хотел „Света София“, ул. „Пиротска” №18, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на съюза.

2. Доклад на Контролния съвет за 2014 г.

3. Приемане на проект за дейността и бюджет за 2015 г.

4. Промени в Устава на СПБ.

5. Избор на Управителен и Контролен съвет на Съюза.


При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час след обявения, при същия дневен ред и на същото място.

 

ПРИЗИВ ЗА ПОМОЩ!

07.08.2014

Уважаеми колеги,

От наводнението в гр. Мизия пострадаха домовете на семействата на 14 служители на "Яйца и птици" АД. Ръководството е приютило семействата в административната сграда на предприятието.

Съюзът на птицевъдите в България (СПБ) призова всеки наш член, който може да помогне, да изпрати средства на нашата банковата сметка:

Райфайзен Банк,
София 1000, бул. "Христо Ботев" 79
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF
с текст: "за пострадалите семейства от гр. Мизия".

Ще са необходими много финансови средства, след като се оттече водата и хората видят къщите, покъщнината, градините и домашните животни.

Сега е моментът да проявим солидарност и да подкрепим пострадалите от бедствието!

Председател на СПБ:
Димитър БелоречковМинистерство на земеделието, храните и горите БСК Агенция БАБХ